Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Intensivt arbejde med nye pædagogiske metoder nedsætter frafald

[05.01.2017]

Frafaldet er blevet markant mindre på ni erhvervsskoler efter, at man er begyndt at arbejde målrettet med nye pædagogiske metoder. Det viser en ny evalueringsrapport, der evaluerer skolernes samarbejde med FastholdelsesTaskforce.

En ny evalueringsrapport, der er udarbejdet af Rambøll Management Consulting og Nationalt Center for Kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet viser, at indsatsen med ni erhvervsskoler har haft en positiv effekt på frafaldet blandt de elever, som er blevet undervist ud fra de nye pædagogiske metoder.

Gennem indsatsen har både lærere og ledere fået håndgribelige værktøjer til, hvordan de kan styrke en motiverende undervisningsform, der kan få flere elever til at blive i uddannelsen. Synlige klare mål, motiverende feedback og en helhedsorienteret tilgang til undervisningen, er nogle af de greb lærerne bruger. For lederne handler det om at støtte lærerne i at anvende de nye metoder i praksis og at gøre den pædagogiske diskussion til en del af hverdagen.

Skolerne har undervejs i forløbet fået støtte af FastholdelsesTaskforce til at gennemføre forandringerne. På denne måde er skolerne blevet modelskoler, der kan være rollemodel for andre.

Den positive effekt på frafaldet gælder alle tre pædagogiske metoder, som de ni modelskoler har arbejdet med. Der er dog tegn på, at Helhedsorienteret undervisning har en lidt større effekt end Motivationspædagogik og Progressiv læring. Alle ni modelskoler arbejder videre med at gøre de metoder, de har arbejdet med i forløbet, til en integreret del af undervisernes hverdag.

Virkningsevalueringen viser desuden, at de signifikant positive fastholdelseseffekter både skal tilskrives undervisernes brug af FastholdelsesTaskforcens pædagogiske værktøjer, en særlig praksisnær tilrettelæggelse af kompetenceudviklingen og en generel øget motivation for at arbejde med fastholdelse som følge af indsatsen.

Resultaterne fra evalueringen vil blive inddraget i EUD-læringskonsulenterne arbejde med vejledning af erhvervsuddannelserne. Samtidig opfordres erhvervsskolerne til at lade sig inspirere af de pædagogiske værktøjer og selv tilrette praksisnære kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med professionshøjskoler.

Evalueringsrapport

Download og læs hele evalueringsrapporten her:

Modelskolerapport - Evaluering af indsats på modelskoler (pdf)

Kontakt

 • Kirstine Bygballe Mikkelsen
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  kimik1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5122