search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Motivationspædagogik nedsætter frafald

[19.09.2016]

I en netop frigivet evalueringsrapport om Motivationspædagogik fremgår det, at frafaldet blandt eleverne er blevet reduceret med 25 % på de hold, hvor der er blevet brugt motivationspædagogik i undervisningen.

Evalueringsrapporten, der er lavet af Rambøll, viser, at man kan mindske frafaldet markant ved at undervise ud fra pædagogiske principper, som sigter mod at motivere og engagere elever, der har svært ved at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.

Motivationspædagogik går ud fra en teori om, at elever lærer bedst, når der en sammenhæng mellem det de skal lære, og det de har lyst til at lære. Positiv psykologi, læringsstile og tydelig kommunikation er nogle af hjørnestenene i metoden. Det betyder at undervisere, der gør brug af motivationspædagogik f.eks. er opmærksomme på at variere undervisningsdagen ved at inddrage lege, spil og elevernes trivsel, når de planlægger undervisningen.

Motivationspædagogikken anvender et ”Lærings- og trivselsbarometer” til løbende at få elevernes aktuelle opfattelse af den gennemførte aktivitet. Der er udarbejdet en vejledning og en række case eksempler fra forskellige indgange på brug af barometeret.

Du kan hente Lærings- og Trivselsbarometeret her:

Lærings- og Trivselsbarometer

Vejledning

Du kan læse mere her:

Evalueringsrapport om Motivationspædagogik

Hæfte om Motivationspædagogik

Kontakt

 • Helga Bojesen
  Teamleder
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  heboj1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  5000

 • Kirstine Bygballe Mikkelsen
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  kimik1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5122