Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Progressiv læring

Progressiv læring er et af de værktøjer, som FastholdelsesTaskforcen har arbejdet sammen med skoler om at implementere. Fokus er på skabelsen af et arbejdsorienteret og positivt læringsmiljø med klare forventninger til eleverne.

Mand bøjer sig ind over kvinde Målet med værktøjet Progressiv læring er at skabe rammer for underviseren, hvor fokus er på etableringen af et positivt læringsmiljø med tydelige mål og kontinuerlig feedback. Det indebærer processer med træning af ledere og undervisere med ekstern specialistbistand og med gensidig inspiration ved klyngemøder på tværs af skoler.

Den progressive læring fokuserer på, at læring sker successivt gennem dannelser og erfaring, og at undervisningen skal prioritere aktiv læring i meningsfyldte læringsfællesskaber. Den progressive læring er således ideelt set aktiverende, motiverende og udviklende, og der lægges vægt på ”learning by doing”.

Det progressive læringsmiljø understøtter en aktiv, engagerende læreproces, som indebærer aktiviteter med problemløsning og praksisorienterede opgaver, hvor eleven løbende oplever progression i egen læring af det faglige stof.

Specialister:

Til at stå for implementeringen af Progressiv læring har FastholdelsesTaskforcen samarbejdet med konsortiet bestående af Inteam samt Schmidt & Schmidt.