Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Pædagogisk ledelse

Som led i samarbejdet med en række modelskoler indgik en praksisnær kompetenceudvikling af de involverede pædagogiske ledere som en naturlig og kvalitetssikrende del af indsatsen.

Mand forklarer noget Målet med kompetenceudviklingen af pædagogiske ledere er at skabe større kvalificeret sammenhæng mellem det pædagogiske lederskab, medarbejderne og elevgruppen på erhvervsskolerne.

Kompetenceudviklingen har haft fokus på en række områder såsom tydelighed og synlighed i forhold til målsætning for den pædagogiske praksis, evaluering og understøttelse af den pædagogiske udvikling og praksis, løsningsmodeller for pædagogik og fastholdelse, udmøntning af strategier og handlingsplaner samt involvering af og samarbejder med medarbejdere.

Målet er at kvalificere sammenhængen mellem det pædagogiske lederskab, medarbejderne og elevgruppen ved fokus på og arbejde med:

  • Skolens strategi for kvalitetsudvikling herunder mål for løbende udvikling af den pædagogiske praksis
  • At sætte og synliggøre mål for relevant og rettidig kompetenceudvikling over for medarbejderne
  • Udformning af forandrings- og evalueringsplaner på det operationelle niveau
  • Tydelighed og synlighed omkring løsningsmodeller for pædagogik og fastholdelse samt skolens målsætninger herom
  • Udmøntning af skolens handlingsplan for øget gennemførelse
  • At understøtte undervisernes pædagogiske udvikling og praksis
  • En tidlig involvering af medarbejdere og samarbejdsinstitutioner
  • At sikre struktur for udbredelse af viden og metoder
  • Den enkeltes leders ejerskab til praksisnær gennemførelse af sit lederskab overfor medarbejderne

Specialister:

Til at gennemføre implementeringen af forløbet vedrørende kompetenceudviklingen af ledere har FastholdelsesTaskforcen samarbejdet med UCN-Act2learn.