Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Motivationspædagogik

Motivationspædagogik er et af de værktøjer, som FastholdelsesTaskforcen har arbejdet sammen med erhvervsskoler om at implementere. Undervisningen skal motivere og skabe større lyst til læring hos eleverne.

Elev med lærer

Målet med værktøjet Motivationspædagogik er at give underviserne på erhvervsuddannelserne metoder og pædagogiske redskaber, der støtter dem i at tilrettelægge og gennemføre en motiverende undervisning, hvor elevernes lyst til at lære højnes. Motivationspædagogik sigter mod at inddrage læringsstile, aktiverende og differentierende læreprocesser, hvor en tydelig feedback og hyppige succesoplevelser bliver nøglen til at øge elevernes motivation.

Centralt for Motivationspædagogik er:

  • at undervisningen bliver planlagt og gennemført med baggrund i læringsstile og styrkebaseret læring for at skabe lyst til læring hos eleven
  • at underviserne får metoder til at skabe aktiverende, differentierende og meningsfyldte læreprocesser og læringsfællesskaber med tydelig feedback og hyppige succesoplevelser
  • at skolen styrkes i en positiv, ressourceorienteret tilgang til eleverne, så alle støtter op om øget motivation og læring i hverdagen
  • at der tænkes fysiske aktiviteter og energizere ind i undervisningen for at øge elevernes indlæring

Specialister:

Til at gennemføre implementeringsforløbet Motivationspædagogik har FastholdelsesTaskforcen samarbejdet med Inteam samt Schmidt & Schmidt.