Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Helhedsorienteret undervisning

Helhedsorienteret undervisning er et af de værktøjer, som FastholdelsesTaskforcen har samarbejdet med skoler om at implementere. I en helhedsorienteret undervisning tilrettelægges undervisningen med en praksisnær tilgang.

drenge taler sammen

Målet med værktøjet Helhedsorienteret undervisning er at styrke kompetencerne hos lærere og ledere på erhvervsuddannelserne. Hensigten er, at pædagogik, didaktik og metode skal sammentænkes, så undervisningen opleves som helhedsorienteret af eleven. Dette betyder, at de almenfaglige kompetencer i højere grad skal tænkes ind i de fagfaglige mål.

Centralt for Helhedsorienteret undervisning er:

  • at underviserne kan gennemføre et brancherelevant helhedsorienteret forløb ud fra elevernes reelle kompetencer
  • at underviserne kan planlægge helhedsorienterede undervisningsforløb i lærerteamet med vægt på differentiering og elevens motivation
  • at underviserne kan gennemføre en motiverende tilrettelagt helhedsorienteret undervisning med et metodevalg, der tager højst muligt afsæt i det fagfaglige/erhvervsfaglige og i praksisnærhed
  • at underviserne kan gennemføre undervisning, der er individuelt differentieret ud fra elevernes uddannelsesplaner, enten som praktiske opgaver i det praktiske læringsrum eller som case-baserede opgaver i det teoretiske læringsrum
  • at underviserne kan gennemføre evaluering, bedømmelse og opfølgning i forbindelse med den enkelte elevs progression og opfyldelse af mål ved overgang til hovedforløb på valgt uddannelse.

Specialister:

Til at gennemføre implementeringsforløbet Helhedsorienteret undervisning har FastholdelsesTaskforcen samarbejdet med med ATTRACTOR og Professionshøjskolen Metropol.