Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Om FastholdelsesTaskforce

FastholdelsesTaskforcen har samarbejdet med erhvervsskoler om kvalitetsløft af undervisningen ved implementering af pædagogiske metoder og værktøjer til fastholdelse af socialt udsatte unge med udfordringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer og etniske minoritetsunge.

FastholdelsesTaskforcen var et fireårigt satspuljeprojekt, der blev afsluttet i juni 2017.

Indsatsen var landsdækkende og byggede på erfaringer fra projektet FastholdelsesKaravanen.

Gennem en række pædagogiske værktøjer (udviklet af FastholdelsesKaravanen) var målet med projektet at styrke kvaliteten og pædagogikken på de erhvervsfaglige uddannelser med henblik på at skabe bedre uddannelsesmuligheder og mindske frafaldet af udsatte unge.

 

Samarbejdet med erhvervsskolerne

FastholdelsesTaskforcens samarbejde med erhvervsskolerne har rettet sig mod to spor:

Spor 1 (Modelskoler):

 • Samarbejde med 10 erhvervsskoler over ca. 2 år.
 • Alle skolerne har arbejdet med kvalitetsløft, der omfatter udvikling af den pædagogiske ledelse.
 • Samtidig har alle skolerne implementeret 1-2 pædagogiske værktøjer (Motivationspædagogik, Helhedsorienteret undervisning, Progressiv læring eller Den sproglige dimension) med tilhørende kompetenceudvikling af lærerne.
 • Målet har været at styrke undervisningen, så den i højere grad involverer og imødekommer elevernes krav til differentiering for derigennem at reducere frafaldet på erhvervsskolerne.

Spor 2 (Implementeringsskoler):

 • Samarbejde med 37 erhvervsskoler over ca. 1 år.
 • Alle skolerne har arbejdet med implementering af et af de allerede udviklede pædagogiske værktøjer (Motivationspædagogik, Helhedsorienteret undervisning, Progressiv læring eller Den sproglige dimension).
 • Hvert værktøj er blevet implementeret på ca. 10 skoler fordelt i to klynger med 5 skoler hver.
 • Skolerne har valgt en eller flere grundforløbsafdelinger ud, hvor alle lærerne deltager i et forløb over ca. et skoleår.
 • Målet har været at implementere de enkelte værktøjer på flere skoler med en bred kompetenceudvikling af lærere og ledere

 

Samarbejdet med specialisterne

Til at undervise og støtte de deltagende erhvervsskoler i de forskellige indsatser har FastholdelsesTaskforcen samarbejdet med en række eksterne specialister. Forløbene har vekslet mellem kompetenceudvikling på seminarer og anvendelse i praksis med støtte af specialisterne. Derudover har lærerne mødtes i klynger for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden.

Læs mere om specialisterne under de pædagogiske værktøjer.

 

Evaluering og evidens

Effekten af projektet er løbende blevet fulgt af Rambøll Management Consulting og Nationalt Center for Kompetenceudvikling, så erfaringerne fra projektet kan bidrage til viden om, hvad der fremadrettet styrker læringen og virker på fastholdelsen af eleverne på erhvervsskolerne.

Læs mere om evalueringsresultaterne her.

Fakta om FastholdelsesTaskforcen
 • FastholdelsesTaskforcen bestod af et udgående konsulentkorps og en daglig leder.
 • Korpset var placeret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet.
 • Målgruppen for indsatserne var primært unge mellem 15 og 25 år, der havde potentiale for en erhvervsfaglig uddannelse, men som af forskellige grunde havde vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse.
 • FastholdelsesTaskforcen var finansieret af satspuljen.
 • Projektet blev afsluttet i juni 2017.