Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Pædagogik og undervisning

Her finder du beskrivelser af vores pædagogiske udviklingsarbejde og undervisningsmaterialer og værktøjer, som er velegnede i arbejdet med de unge.

Når man som underviser skal arbejde med en mangfoldig elevgruppe, er det vigtigt at være up to date med den pædagogik, der anvendes i læringsrummet.

I Fastholdelseskaravanen arbejder vi derfor med at kvalificere undervisernes og ledernes pædagogiske kompetencer, så de kan favne mangfoldigheden, motivere alle elever og tage udgangspunkt i de ressourcer, den enkelte elev har. 

Vi udvikler ud fra en innovativ tilgang nye pædagogiske metoder, vi udvikler kompetenceudviklingsforløb, og vi fremstiller undervisningsmateriale. Målet er, at disse aktiviteter kan implementeres eller være til inspiration for ny pædagogisk og didaktisk praksis på produktionsskoler, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Udviklingen af metoder, værktøjer og materialer samt kompetenceudviklingsforløb sker i tæt samarbejde med en række samarbejdspartnere og samarbejdsskoler – da det er vigtigt for os, at vores udviklingsarbejde tager udgangspunkt i den virkelighed, som den enkelte lærer og pædagogiske leder står i.

Du kan læse mere om de konkrete metoder, værktøjer og pædagogikker i menuen til venstre.

Kontakt

 • Lisa

  Lisa Goth
  Daglig leder af Brug for alle unge
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  ligot2@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5238
  Mobil 2565 9291