Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Fastholdelses­karavanen

Erfaringerne fra Fastholdelseskaravanen blev ført videre i FastholdelsesTaskforcen. Udviklede materialer om pædagogik og undervisning kan stadig findes i materialeportalen.

 

Fastholdelseskaravanen startede som et samarbejdsprojekt mellem det daværende Integrationsministerium og Undervisningsministeriet i 2008 og var hjemmehørende i Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektets fokus var at få flere, især etniske minoritetsunge, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Projektet blev finansieret af midler fra den Europæiske Socialfond og satspuljen.

Unge med etnisk minoritetsbaggrund har, ifølge undersøgelser, større udfordringer med at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Deres frafald er dobbelt så stort som for etnisk danske elever. Samtidig vil antallet af tosprogede unge øges inden for de næste år, hvorfor det er vigtigt at arbejde strategisk og målrettet med at fastholde de unge i påbegyndt uddannelse.

Fastholdelseskaravanens formål var at øge de unges motivation og forudsætninger for at vælge en erhvervsuddannelse og at øge fastholdelsen af unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse.

Blandt Fastholdelseskaravanens tilbud til erhvervsskolerne var støtte til kompetenceudvikling af lærere, etablering af lektiehjælp, mentorordninger, udvikling af forældresamarbejde, pædagogiske metoder, intensiv læring og meget mere.

Links til alle de gamle projekter