Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Paneldebat

Et vigtigt element på konferencen var en paneldebat med repræsentanter fra erhvervsskolesektoren, evaluator og specialister.

Afslutningskonference

I debatten blev der bl.a. givet råd til lederne på skolerne om at træde ud af driften og ind i pædagogikken samt pointeret, hvor vigtigt det er, at skolerne undlader at sætte nye skibe i søen hele tiden, men bevarer fastholdelsesfokusset.

Paneldebatten bestod af:

  • Manager Lise Nordvig Rasmussen (Rambøll Management Consulting)
  • Områdechef Camilla Hutters (Danmark Evalueringsinstitut, EVA)
  • Konsulent Søren Hoppe Christensen (FastholdelsesTaskforcens følgegruppe)
  • Pædagogisk udviklingschef Tonie Asp (Roskilde Tekniske Skole)
  • Specialist Magnus Wilstrup (Inteam)
  • Formand Helene Glundholt (Erhvervsskolernes ElevOrganisation, EEO)
  • Konsulent Svend Erik Sørensen (FastholdelsesTaskforcen)

Se hightlights fra paneldebatten i nedenstående video:

Fakato negativ blå