Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Oplæg fra workshops

På nedenstående side kan du læse mere og downloade oplæggene fra nogle af konferencens workshops.

 

Workshop B: Motivationspædagogik

 • Hvilke redskaber og tiltag bygger en undervisning på, der tager afsæt i læringsstile og positiv psykologi, og hvilke kompetencer kræver det af underviseren?
 • Hvad er erfaringerne fra en undervisning tilrettelagt med brug af værktøjerne fra Motivationspædagogikken?

Ved specialist Svend Erik Schmidt (Schmidt & Schmidt), underviser Merete Jørgensen (SOSU Fredericia-Vejle-Horsens) og koordinator Vicky Asmussen (SOSU Fredericia-Vejle-Horsens)


Hent Svend Erik Schmidts, Merete Jørgensen og Vicky Asmussens oplæg her

 

 

Workshop C: Progressiv læring

 • Hvordan kan planlægningsværktøjet "PL-hjulet" være med til at skabe struktur og overblik i undervisningen?
 • Hvordan kan en før-test understøtte progression i undervisningen?

Ved specialist Mikael Munk (Inteam), specialist Niklas Örnfelt (Inteam) og uddannelseschef Flemming Jørgensen (Tietgen)


Hent Mikael Munk og Niklas Örnfelts oplæg her

Hent Flemming Jørgensens oplæg her

 

 

Workshop D: Den sproglige dimension

 • Hvad vil det sige at undervise med fagsproglige fokus?
 • Hvad kan man som underviser gøre for at udvikle elevens fagsproglige univers?

Ved lektor Lene Illum Skov (UC SYD), lektor Hanne Therese Brixtofte Petersenen (UC Lillebælt) og udviklingskonsulent Louise Jensen (TECHCOLLEGE)


Hent Louise Jensens oplæg her

 

 

Workshop E: Pædagogisk ledelse

 • Hvordan kan den pædagogiske leder involvere sig i lærernes undervisning uden at overtage styringen?
 • Hvordan kan værkøjerne fra ”Pædagogiske ledelse” understøtte rammesætningen af den pædagogiske og didaktiske udvikling på en skole?

Ved ledelses- og organisationskonsulent Jens Andersen (UCNact2learn), læringskonsulent Svend Erik Sørensen (FastholdelsesTaskforcen) og uddannelseschef Inge Dolmer (AARHUS TECH)

 

Hent Jens Andersens oplæg her

Hent Inge Dolmers oplæg her


 

Workshop F: Teamkultur og samarbejde i team - et redskab til at styrke pædagogikken

 • Hvilke tiltag skal der til for, at et team udvikler en fælles pædagogisk platform og kultur?
 • Er det muligt at organisere dagligdagen, så pædagogisk sparring og supervision bliver en gevinst og ikke en belastning?

Ved områdechef Camilla Hutters (Danmarks Evalueringsinstitut, EVA) og vicedirektør Gitte Blaabjerg Jensen (SOSU-STV)

 

Hent Camilla Hutters oplæg her

 

 

Workshop G: Involverende kvalitetsudvikling - for at sikre en varig forankring

 • Hvordan understøtter man et udviklingsforløb, der sikrer de involverede underviseres medindflydelse og ejerskab til både processen og indholdet?
 • Hvordan kan netværksdannelser og benchmark mellem skoler være med til at understøtte kvalitetsudvikling?

Ved pædagogisk konsulent Jan Christensen (Uddannelsesbenchmark/Niels Brock), konsulent Ebbe Hargbøl (ESB-netværket) og læringskonsulent Svend Erik Sørensen (FastholdelsesTaskforcen)

 

Hent Jan Christensens oplæg her

Hent Ebbe Hargbøls oplæg her

Hent Svend Erik Sørensens oplæg her

 

 

Workshop H: Organisatorisk kapacitet når det gælder kompetenceudvikling

 • Hvordan skaber man den fornødne organisatoriske kapacitet i organisationen forud for, at et kompetenceforløb sættes i gang?
 • Hvordan aflæser organisationen, om kompetenceudviklingen har haft den tilsigtede effekt på den pædagogiske praksis?

Ved pædagogisk udviklingschef Tonie Asp (Roskilde Tekniske Skole) og manager Lise Nordvig Rasmussen (Rambøll Management Consulting)

 

Hent Tonie Asps og Lise Nordvig Rasmussens oplæg her

 

 

Workshop I: Kollegial sparring - træning i praksis

 • Hvilke spilleregler og gensidige forpligtelser skal man som underviser indgå med hinanden?
 • Hvilke erfaringer har skolerne gjort ved brug af kollegial sparring?

Ved specialist Magnus Wilstrup (Inteam) og faglærer Jesper Steen Nielsen (Herningsholm Erhvervsskole)

 

Hent Magnus Wilstrups og Jesper Steen Nielsens oplæg her

Fakato negativ blå