Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Formidlingstorv

På konferencen kunne pauserne bruges på formidlingstorvet, hvor det var muligt at snakke med forskellige enheder i Undervisningsministeriet. Nedenstående kan du læse mere om alle enhederne.

Brug for alle unge

Brug for alle unge er et team af udgående konsulenter, som arbejder for at skabe de bedste forudsætninger for, at unge, uanset baggrund, påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. På formidlingstorvet kunne du få en dialog med konsulenterne fra Brug for alle unge om forskellige indsatser og metoder, som har til formål at styrke de unges faglige, sociale og personlige kompetence - og dermed styrke uddannelseparatheden.

 

Læs mere om Brug for alle unge her.

 

 

Datavarehus for erhvervsuddannelser

På formidlingstorvet kunne du få en introduktion til, hvilke data der findes om erhvervsuddannelserne, og hvordan du anvender datavarehus på erhvervsuddannelsesområdet. Her var det bl.a. muligt at få et indblik i, hvilke data der findes til at belyse frafald og tilgang.

 

Læs mere om datavarehus for erhvervsuddannelser her.


 

Læringskonsulenterne (udskoling i grundskolen)

 

Hvordan arbejder man med uddannelsesvalg i grundskolens udskoling? Hvordan kan anvendelsesorienteret undervisning forberede elever til en erhvervsuddannelse?
Hvordan matcher elevernes kompetencer, som er udviklet i grundskolen, med de kompetencer, som forventes i erhvervsuddannelserne? Disse spørgsmål var det muligt at få en dialog omkring ved læringskonsulenternes bod. Boden indeholdte desuden eksempler på ”Åben skole” samarbejde, hvor skoler indgår i virksomhedssamarbejde og samarbejde med erhvervsuddannelser.

 

Læs mere om læringskonsulenterne her.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Den specialpædagogiske støtteordning (SPS) skal sikre, at elever med fysiske- og psykiske funktionsnedsættelser kan gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever. I boden var det muligt at få en snak om de forskellige støttemuligheder i SPS-ordningen, dokumentationskrav og ansøgningsprocesdure.

 

Læs mere om SPS her.

Fakato negativ blå