Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Om FastholdelsesTaskforce

 

 

 

 

FastholdelsesTaskforcen har samarbejdet med erhvervsskoler om kvalitetsløft af undervisningen ved implementering af pædagogiske metoder og værktøjer til fastholdelse af udsatte unge. Læs mere om projektet her.

Afslutningskonference

Afslutningskonference

 

 

 

 

Se billeder og videoer, hent oplæg og læs mere om taskforcens afsluttende konference. Her kan du bl.a. blive inspireret til, hvordan du kan inddrage erfaringerne fra taskforcen i egen praksis.

Evaluering og evidens

 

 

 

 

FastholdelsesTaskforcens indsats er blevet evalueret af Rambøll Management Consulting og Nationalt Center for Kompetenceudvikling. Slutevalueringen konkluderer, at indsatsen samlet set har haft en signifikant positiv effekt på fastholdelse af elever. Læs mere om evalueringsresultaterne her.

Pædagogiske værktøjer

 

 

 

 

Læs om de pædagogiske værktøjer som FastholdelsesTaskforcen har arbejdet med.

Synergi med EUD-reformen

 

 

 

 

Her kan du læse mere om de pædagogiske værktøjers synergi med erhvervsuddannelsesreformen fra 2015.

Fastholdelseskaravanen

 

 

 

 

Læs om projektet der gik forud for FastholdelsesTaskforcen. Projektets fokus var at få flere, især etniske minoritetsunge, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.