Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Reportage: UU Vestegnen har fokus på aktørsamarbejde i udsatte boligområder

[29.09.2017]

D. 31. august inviterede UU Vestegnen, som indgår i et samarbejde med Brug for alle unge (BFAU) om at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, til en fælles kursus- og kvalificeringsdag for de mange aktører og faggrupper, der arbejder med ikke-uddannelsesparate unge i det udsatte boligområde Taastrupgaard. Formålet var at styrke samarbejdet omkring de ikke-uddannelsesparate unge i området.

REPORTAGE:

I boligområdet Taastrupgaard gennemfører mange unge ikke en ungdomsuddannelse, men det skal et øget samarbejde mellem de involverede faggrupper og aktører omkring de unge være med til at ændre. I samarbejde med BFAU, Helhedsplanen for Taastrupgaard og Høje-Taastrup Kommune havde UU Vestegnen derfor inviteret medarbejdere fra Det Boligsociale Team i Taastrupgaard, Høje-Taastrup Kommune, skoler, produktionsskoler og klubber.

UU Vestegnens fokus på at styrke aktørsamarbejdet udspringer af initiativet ’Fremskudt vejledning i udsatte boligområder’, der tilbyder vejledning til de unge, der hvor de lever og færdes. Projektet er udviklet i samarbejde med BFAU og målrettet ikke-uddannelsesparate unge i Høje-Taastrup Kommune og Albertslund Kommune.

I Albertslund Kommune har UU Vestegnen allerede opnået gode resultater med at etablere et solidt tværgående aktørsamarbejde. I Høje-Taastrup Kommune er det en igangværende proces, hvor sigtet med den fælles kursus- og kvalificeringsdag var at skabe rammerne til at styrke samarbejdet mellem de mange aktører. 
UU leder Carsten Bøtker forklarer, ”På baggrund af vores gode erfaringer fra Albertslund ønsker vi at udbrede vores tilgang til aktørsamarbejde til Høje-Taastrup Kommune… Vi ønsker at skabe en fagligt stærk og koordineret indsats mellem aktøerne i kommunen, og for at opnå det skal vi have et fælles sprog og en fælles forståelse af opgaver og tilgange”.

Læs meget mere om den spændende kursus- og kvalificeringsdag i nedenstående reportage.

’At gå over broen til de unge’

Cirka 70 passionerede fagfolk og aktører var samlet, for første gang, i Taastrupgaard Beboerhus til den fælles kursus- og kvalificeringsdag. Med et ambitiøst program for dagen havde UU Vestegnen arrangeret en lærerig dag, hvor faglige snitflader kunne mødes og nye stærke samarbejder udvikles.

Den anerkendte psykolog og forsker i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen var inviteret til at kickstarte dagens program. Han indtog scenen med stor faglig autoritet og beskrev hvordan arbejdet med udsatte unge, handler om at skabe en relation og et socialt bånd ved ’at gå over broen til de unge’ – et udtryk med stor pondus som blev gentaget mange gange i løbet af dagen.

Karrierelæring som fælles metode

Uddannelsesvejleder Kirsten Christiansen efterfulgte Schultzs oplæg med en introduktion til karrierelæring som metode i vejledningen af unge. Som fælles forståelsesramme i vejledningen skal karrierelæring gøre samarbejdet mellem aktørerne lettere.

”Vi lancerer begrebet karrierelæring som fælles forståelsesramme, så samarbejdet mellem de mange forskellige aktører tager afsæt i en fælles systematisk og processuel tilgang – på den måde skaber vi det bedste afsæt for at hjælpe de unge til at træffe kvalificerede valg omkring deres uddannelse” siger Carsten Bøtker.

Med Schultzs motiverende oplæg og introduktionen til karrierelæring som metode i vejledningen igangsatte UU Vestegnen arbejdet med fælles kompetenceudviklingsaktiviteter, der skal bidrage til at udvikle nye samarbejdskulturer på tværs af sektorerne.

Bedre udnyttelse af ressourcer

Dagen fortsatte med, at en række aktører præsenterede deres indsatser i Taastrupgaard. Nysgerrigheden blandt de lyttende var stor og det stod klart, at der er mange forskellige fagfolk, aktører og ildsjæle, der ligesom UU har interesse i at understøtte de unges uddannelsesvalg.

Hos UU Vestegnen har man allerede etableret kontakt til mange af de boligsociale indsatser og klubber, der arbejder med sager og temaer, som er beslægtet med UU´s ansvar og kerneopgaver.

UU-vejleder Heidi Berggren Brøndal Pedersen understreger, at det er vigtigt, at de arbejder sammen ved at udnytte hinandens spidskompetencer.

”UU er stærke på det vejledningsfaglige felt, men kan have svært ved at opbygge sociale relationer til de unge – blandt andet fordi vi er tidspressede, hvorimod klubmedarbejdere og medarbejdere i de boligsociale indsatser, har et stærkere udgangspunkt for at opbygge relationer til de unge – og i en del tilfælde også til deres forældre” siger hun.

Hun tilføjer, ”… Vores snitflader skal flettes ind i hinanden og vi skal sikre en bedre udnyttelse af ressourcerene. Samtidigt skal vi huske, at det vores forskelligheder, der kan hjælpe de unge – det handler ikke om, hvem der når hurtigst i mål med de unge, det handler om den unge”.

Medarrangør på kursus-og kvalificeringsdagen, Gert Korvig, som er boligsocial leder ved Helhedsplanen Taastrupgaard, er begejstret for UU Vestegnens initiativ om at etablere en platform for samarbejde og et gensidigt kendskab til de forskellige aktørers spidskompetencer.

”Vi har brug for en kommunal indsats og en platform for samarbejde, hvor alle kræfterne samles i en pulje – derfor er vi rigtig glade for samarbejdet med UU. Jeg tror på, at vi kan rykke noget og er i dag blevet bestyrket i, at der er god vilje til at lave noget sammen på tværs af sektorerne” fortæller han.

For yderligere information om projektet, kontakt:

UU-vejleder Heidi Berggren Brøndal Pedersen – tlf.: 2428 7586, e-mail: heidi.berggren.pedersen@skolekom.dk.

UU-leder Carsten Bøtker – tlf.: 2428 7550, e-mail: carsten.boetker@uu-vestegnen.dk.

Fremskudt vejledning og tværgående samarbejde

UU Vestegnens øgede fokus på tværfagligt samarbejde er en del af initiativet ’Fremskudt vejledning i udsatte boligområder’, som tilbyder vejledning til de unge, der hvor de lever og færdes. Projektet er udviklet i samarbejde med Brug for alle unge (BFAU) og målet med indsatsen er, at flere unge fra Høje-Taastrup Kommune og Albertslund Kommune bliver vurderet uddannelsesparate og gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet startede i 2016.


Boligsociale fakta om Høje-Taastrup Kommune

I Høje-Taastrup Kommune er tre boligområder placeret på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder. Det er Taastrupgaard, Charlotteager og Gadehave.

Over 50 procent af de unge fra kommunens udsatte boligområder gennemfører ikke en ungdomsuddannelse. Det betyder, at et højt antal unge mellem 18-24 ikke har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og derfor modtager offentlig forsørgelse i form af uddannelseshjælp i disse områder.

Sammenlignet med de øvrige kommuner under UU Vestegnen er der relativt flere unge i Høje-Taastrup og Albertslund, der ikke kan honorere kravet om karakteren 02 for at blive optaget på en erhvervsuddannelse, og der er flere afbrud på ungdomsuddannelserne.

Udfordringerne hænger bl.a. sammen med, at de udsatte boligområder er karakteriseret ved et lavt uddannelsesniveau, lav beskæftigelsesfrekvens, mange enlige forsørgere og mange borgere på overførselsindkomster. Derudover har mellem 50-65 procent af indbyggerne status som indvandrere, efterkommere og flygtninge.


Kontakt

 • Inaam Illahi Sahibzada

  Inaam Illahi Sahibzada
  Konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  insah1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5461
  Mobil 2298 0804