Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Viden og resultater

I Brug for alle unge har vi fokus på, at erfaringer og resultater fra indsatserne bliver delt. Så mange som muligt skal have glæde af dem, og de skal omsættes til praksis.

Materialer

Udvalgte erfaringer fra Brug for alle unges indsatser bliver omsat i forskellige typer materialer. De kan være til inspiration eller de kan anvendes direkte i praksis. Vi laver også materialer eller publikationer om emner, som vi kan se, der er behov for i arbejdet med at få unge motiveret til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Du kan hente og bestille vores materialer via materialelisten. Materialelisten er fælles for Brug for alle unge og FastholdelsesTaskforce.

Evalueringer

Brug for alle unges store projekter munder ud i mere traditionelle evalueringer, som foretages af eksterne evaluatorer. Den nuværende indsats vil blive evalueret af et konsortium bestående af Epinion, Deloitte, Pluss Leadership og Aalborg Universitet (v/Center for Ungdomsforskning (CeFU) og Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP)). Du kan finde en oversigt over evalueringer af de seneste indsatsperioder nederst på siden.

Forskning

I Brug for alle unges vejledningsindsats 2015-2018 er der etableret et tæt samarbejde med ungdoms- og uddannelsesforsker Ulla Højmark Jensen. Hun leder arbejdet i forskningscirklerne og bearbejder og formidler undervejs refleksioner og resultater i et midtvejsnotat og i en afsluttende rapport. Du kan finde midtvejsnotatet nedenfor. Den afsluttende rapport udarbejdes i forbindelse med, at arbejdet i forskningscirklerne afsluttes i sommeren 2017.

Andet

I publikationen ’Vores indsats: Aktiviteter i projektperioden 2011-2014’ kan du læse en sammenfattende beskrivelse af boligområdeindsatsen (2011-2014), hvor Brug for alle unge havde særligt fokus på unge med anden etnisk baggrund i udsatte boligområder.

Kontakt

 • Anette Ramsøe

  Annette Ramsøe
  Uddannelses-konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  anram1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5641