Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Lektiehjælp og faglig støtte

Brug for alle unge har i en årrække støttet oprettelsen af lektiecaféer. Her kan du høste frugterne af nogle af de erfaringer, vi har oparbejdet.

Ikke alle børn og unge oplever den samme støtte og hjælp til skolearbejdet derhjemme. Organiseret lektiehjælp og lektiecaféer kan være med til at give alle børn og unge lige muligheder for at klare sig godt i skolen. Derfor har Brug for alle unge arbejdet med oprettelsen af lektiecaféer siden 2004. I perioden 2011-2014 har der været særligt fokus på lektiecaféer i alternative rammer, men der har også været projekter, som baserede sig på samarbejde med folkeskoler.

Hvad er en lektiecafé

En lektiecafé er et sted, hvor børn og unge kan få hjælp til deres lektier. Herudover er der ofte knyttet andre aktiviteter til lektiecaféen, som gør det sjovt for børnene at komme og giver dem forskellige gode oplevelser. Udover at give et fagligt løft hjælper lektiecaféerne også til at udvikle børnene personligt og social.

Det er et særligt kendetegn for langt de fleste lektiecaféer uden for grundskoleregi, at de bygger på en frivillig indsats. Lektiehjælperne er således frivillige, og nogle gange er koordinationen af lektiecaféen også baseret på frivillige kræfter. Den frivillige indsats giver lektiecaféerne en uformel karakter og gør dem til et sted, hvor børn og voksne mødes omkring lektier og samtidigt får nogle positive oplevelser.

Lektiecaféer i alternative rammer

Det kan være svært at få unge drenge til at opsøge en lektiecafé. Det kan blive opfattet som et nederlag at opsøge hjælp, ligesom det kan være svært at motivere sig selv til at møde op i en lektiecafé i fritiden, hvor man måske hellere vil spille fodbold eller være sammen med sine venner.
Derfor har Brug for alle unge arbejdet med at videreudvikle lektiecaféen som koncept. Ved at tænke i alternative omgivelser og miljøer har vi i samarbejde med lokale aktører oprettet lektiecaféer der, hvor de unge er til stede.

Brug for alle unge har haft samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og sportsklubber og har ydet økonomisk støtte til oprettelse af nytænkende lektiecaféordninger.

Find inspiration i publikationer

Brug for alle unge har samlet en masse erfaringer og gode råd, som man kan lade sig inspirere af i en række publikationer. De kan downloades eller bestilles gratis under Materialer.

Publikationerne indeholder gode – og meget forskellige – eksempler på, hvordan man kan oprette og drive en lektiecafé. Eksemplerne og de udledte ”best practices” retter sig primært mod ledere og lektiehjælpere, men kan også give forældre, søskende samt børn og unge en bedre idé om, hvordan og hvorfor en lektiecafé kan gøre en forskel. Med publikationerne får du gode idéer og praktiske tips, som du kan bruge til at oprette eller være del af en succesfuld lektiecafé eller til at afprøve nye tiltag. Som lærer i grundskolen kan du få ny inspiration til at arbejde med lektiehjælp og faglig fordybelse i forbindelse med undervisningen.

Lektier online

Brug for alle unge har også været med til at oprette tjenesten Lektier online. Lektier online er et tilbud om lektiehjælp, der foregår via internettet og kan bruges af alle unge, både folkeskoleelever og elever på ungdomsuddannelser.

Kontakt

 • Inaam Illahi Sahibzada

  Inaam Illahi Sahibzada
  Konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  insah1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5461
  Mobil 2298 0804