Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Brug for alle unge og FastholdelsesTaskforce er to forskellige indsatser, der på hver sin måde understøtter, at unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vi samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning om at give alle unge lyst til og mod på uddannelse.

Et satspuljeprojekt (2013-2017), der har samarbejdet med erhvervsskoler om kvalitetsløft af undervisningen ved implementering af pædagogiske metoder og værktøjer.

Formålet har været at øge fastholdelsen af udsatte unge på erhvervsskolernes grundforløb.

Den afsluttende evaluering af projektet har vist, at indsatsen samlet set har haft en signifikant positiv effekt på fastholdelse.